پنجره

موسم باد رسید

نویسنده:
این‌روزها اگر پنجره را باز کنی، باد مهمان اتاقت می‌شود؛ بالأخره بادهای پاییز وزیدند و قاصدک‌ها را به هوا بردند...
این‌روزها اگر پنجره را باز کنی، باد مهمان اتاقت می‌شود؛ بالأخره بادهای پاییز وزیدند و قاصدک‌ها را به هوا بردند. گفتم باد، یادم آمد دبیر جغرافیا همین سال گذشته در کلاس درس برای ما از اهمیت وزش باد در تهران می‌گفت. او می‌گفت که تهران بیش‌تر از هرچیزی به باد نیاز دارد تا آلودگی‌ها را از شهر دور کند. او برای ما از پاییزهای پر از باد کودکی‌اش گفت که کلاه مدرسه‌اش را از سرش برداشته و برده و بادهایی که بعضی وقت‌ها چترها را هم به آسمان می‌بردند.
باد همان جریان هواست؛ حرکت گاز در اتمسفر است. در حقیقت باد حرکت هوا از یک منطقه‌ی پرفشار به یک منطقه‌ی کم‌فشار است.
اما همین جریان ساده‌ی هوا انواع گوناگون دارد. بادهای غربی، بادهای موسمی و بادهای قطبی. باد سام، بادهای 120روزه، باد صبا، باد شمال و... انواع توفان‌ها، گردبادها و تندبادها هم هستند و نسیم‌های نوازشگر هم. همه‌ی این‌ها از همان حرکت ساده‌ی هوا به وجود می‌آیند.
از طرفی نیروی باد از منابع تولید برق هم هست، منبعی طبیعی و پاک برای تولید انرژی. اگر گذرتان به شهرستان منجیل افتاده باشد، حتماً توربین‌های بزرگ بادی را در این شهر دیده‌اید. توربین‌های بزرگ سه‌پره‌ای که مثل پنکه‌ی معکوس عمل می‌کنند.‌
پاییز است و فصل بادهای پاییزی، تهران هم به باد نیاز دارد؛ اما بهتر است در مقابل این بادهای پاییزی پوشش مناسب داشته باشیم تا در هوای سرد پاییز غافل‌گیر نشویم.
گفتم غافل‌گیری، یادم آمد همیشه در فصل پاییز، در خانه‌ی ما، من، اولین نفری هستم که سرما می‌خورد. همیشه روزی هست که وقتی از مدرسه برمی‌گردم باد سرد به صورتم می‌خورد و سرما می‌خورم و همیشه فراموش می‌کنم در این روزها با خودم لباس مناسب بردارم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code