پنجره

كاغذ های كوچكـ و یكـ كار بزرگـ

نویسنده: نفیسه مجیدی‌زاده
شده کسی در خیابان دستش را به‌سوی شما دراز کند و کاغذ تبلیغاتی دستتان بدهد؟ شده در کیسه‌ی خرید یک برگه‌ی تبلیغاتی رنگی پیدا کنید؟ شده در خانه را که باز می‌کنید یک‌دفعه کاغذی روی پایتان بیفتد و شما را بترساند؟ شده حتی لابه‌لای کتاب‌های کمک‌درسی برگه‌های تبلیغاتی پیدا کنید؟...
شده کسی در خیابان دستش را به‌سوی شما دراز کند و کاغذ تبلیغاتی دستتان بدهد؟ شده در کیسه‌ی خرید یک برگه‌ی تبلیغاتی رنگی پیدا کنید؟ شده در خانه را که باز می‌کنید یک‌دفعه کاغذی روی پایتان بیفتد و شما را بترساند؟ شده حتی لابه‌لای کتاب‌های کمک‌درسی برگه‌های تبلیغاتی پیدا کنید؟
بله، معمولاً  آن‌ها را در همه‌ی این جاهایی كه گفتیم، می‌شود پیدا كرد.
تراکت‌های تبلیغاتی، کارت‌های ویزیت و بروشورها دست به دست می‌شوند. از دست سفارش‌دهنده، به دست تولیدكننده و بعد به دست کارت‌پخش‌کن‌ها و آخر سر به دست من و شمای مخاطب می‌رسد. سرنوشت نهایی‌ این كاغذها در دستان ماست؛  این‌که روی زمین، در جوی آب یا در سطل زباله در کنار زباله‌های تر و یا در کیسه‌ی زباله‌های خشک انداخته شود!
می‌دانیم که این تراکت‌های کوچک فقط وقتی در زباله‌های خشک و به‌خصوص در کنار کاغذها قرار بگیرند، امکان بازیافت دارند و این کار بزرگی است.
* * *
حالا خوب است از خودمان بپرسیم كه این کاغذهای تبلیغاتی را چه كار می‌کنیم؟
از سامیار 16ساله می‌پرسیم با کاغذهای تبلیغاتی که دستش می‌رسد چه می‌کند و او می‌گوید: «بله؟ نمی‌دونم، یادم نیست! تا حالا بهش فکر نکردم.»
باران 15ساله می‌گوید: «مادرم خیلی روی ریختن زباله در خیابان حساس است، من هم معمولاً آن‌ها را مچاله توی جیبم یا کیفم می‌گذارم و بعد به سطل زباله می‌اندازم.»
- در كدام سطل زباله؟ یعنی همراه زباله‌ها‌ی تر یا به‌صورت جداگانه همراه با کاغذها و زباله‌های خشک؟
می‌گوید: «خب، یادم نیست. هرجا که بشود، اولین سطل زباله‌ای که برسم.»
ثنای16 ساله اما می‌گوید كه در خانه یک سطل مخصوص زباله‌ی خشک دارند و او همیشه تراکت‌ها را آن‌جا می‌اندازد.
از او می‌پرسیم آیا در آن سطل کاغذها از بقیه‌ی زباله‌ها جدا هستند و او می‌گوید: «خیر».
او یادش نیست که بعضی از زباله‌های قابل بازیافت، می‌توانند چرب یا خیس باشند و در عرض چند دقیقه این کاغذها از بین بروند و یا قابلیت بازیافت خود را از دست بدهند.
* * *
یک روز که از خانه بیرون رفتی، کمی با دقت بیش‌تر به اطرافت نگاه کن؛ این‌بار که از مدرسه برمی‌گشتی همه‌جا را درست نگاه کن و ببین کاغذهای تبلیغاتی همه‌جا هستند از جوی آب گرفته تا راهروی خانه‌‌تان پر از کاغذ است؟
انگار کسی یادش نیست که این کاغذها چه‌طور تولید می‌شوند؟ انگار کسی نمی‌داند این‌ها امکان بازیافت دارند و بازیافت کاغذ، کمک بزرگی به محیط‌زیست است؟
به‌خاطر همین، خوب است علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف کاغذهای درسی و شخصی، به تراکت‌ها هم توجه كنیم و آن‌ها را در کنار کاغذهای باطله بگذاریم و به مأموران بازیافت تحویل بدهیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code