خانه فيروزه ای

تو به قصه‌ی همه گوش می‌دهی

نویسنده: لاله جهانگرد
وقتی می‌خواهم به تو فکر کنم...
وقتی می‌خواهم به تو فکر کنم
سرم را بالا می‌برم
وقتی می‌خواهم با تو حرف بزنم!

تو بی‌جا هستی
تو همه‌جا هستی
اما برای من
مثل نقاشی‌های بچه‌ها
جایی در میان ابرها نشسته‌ای
و باران
کلمات توست!

خورشید
آفریده شده
تا دلگرمی ما باشد
او خبر از محبت تو می‌دهد
تو عاشق ما هستی
و ما عاشق تو!

وقتی می‌خواهم به تو تکیه کنم
درختی را پیدا می‌کنم
نوازشش می‌کنم
و تلاش می‌کنم قصه‌ای را
که بر روی برگ‌هایش نوشته‌ای
بخوانم
تو روی برگ‌ها قصه می‌نویسی
درخت‌ها به سوی تو می‌آیند
آن‌ها بلند می‌شوند
به آسمان می‌رسند
و قصه را برای تو می‌خوانند
تو به قصه‌ی همه گوش می‌دهی
درخت‌ها
و آدم‌ها!ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code