خانه فيروزه ای

تمام اشارات

نویسنده: بلند نوین
هر‌تولد
اشاره به توست
و هر‌مرگ
اشاره به خویشتن
که باز از توست.
دوستت دارم
و ستایشت می‌­کنم
که تمام اشارات،
تویی



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code