بازخواست

نویسنده: عبدالرضا صمدی
باز هم گیر داده است بابا
که چرا کم کتاب می‌خوانی
تازه یک صفحه‌ی کتابت را
موقع شام و خواب می‌خوانی

می‌زند با صدای خسته‌اش فریاد
ای پسر آبروی کشور رفت
گفت باید کتاب‌خوان باشند
مردم سرزمین گاز و نفت

یک کتاب قطور دستم داد
گفت آن را بخوان همین فردا
سهم ما از کتاب‌خوانی را
ببری در جهان کمی بالا

می‌کند سعی تا بگیرم زود
 به کتاب و کتاب‌خوانی خو
گر بخوانم کتاب، خواهم شد
کارمند وزارت نیرو
تصویرگری: آلاله نیرومندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code