درباره ما

آشنایی با نشریه دوچرخه ،ضمیمه ی نوجوانان روزنامه همشهری

دوچرخه دوست صمیمی نوجوانان
این دوچرخه ، پنج شنبه 15 دی 1379 متولد شد.دوچرخه ضمیمه ی ویژه نوجوانان روزنامه همشهری است و از آن روز تا به حال ، بیش از 760 شماره ، حدود 14 سال هر هفته مهمان نوجوانان دوستدار مطالعه بوده است.شماری از نوجوانان دوستدار نوشتن ،تصویرگری و فعالیت های زیست محیطی در قالب گروه های گوناگون(باغچه ی داستان، تیم شعر،سفیران محیط زیست، گزارشگران و ...)به عنوان خبرنگار افتخاری دوچرخه ،همیشه دوچرخه را همراهی میکنند.
در حال حاضر ،صفحه های ثابت دوچرخه عبارتند از :خبر ، خانه ی فیروزه ای(نیایش و مطالب دینی)،چشمه ها(آثار نوجوانان)،جزیره (داستان ،شعر، معرفی کتاب و مطالب و گفت و گوهای ادبی)، دماسنج(گزارش ها و مطالب اجتماعی)،پنجره (مطالب حوزه شهر و شهروندی)،چرخ سبز(محیط زیست)،راه دانش (علمی)،لوح نقره ای(فناوری های نوین)،شهر فرنگ (سینما)،کتونی(مسائل و مطالب کاربردی زندگی نوجوانان)،کاروبار(معرفی مشاغل)،ورزشی و هنری هم در دوچرخه جای دارند.
پنج شنبه های آخرماه هم ، دوچرخه با یک هدیه به دست خوانندگان می رسد.هدیه ی آخرماه دوچرخه،نشریه ی سه چرخه است؛نشریه ای برای کودکان.سه چرخه در آغاز صفحه ای در دل دوچرخه بود، اما بعد مستقل شد و پنج ی آخرماه ،در 16صفحه با مطالب متنوعی مانند داستان،شعر ،علمی،شهروندی،هنر ،معرفی کتاب،سرگرمی،داستان تصویری،و... به دست کودکان می رسد.
 

آگهی ها